Et avis oppslag ved bygging av utendørs banen

< klikk på bildet for og komme tilbake >

 

Har du kommentarer til siden, send en mail til    

Copyright © 2002 [Modum Pistolklubb]. All rights reserved.
Revised: februar 20, 2003