Skyteteknikker


Korrekt grep

Riktig grep gir maksimal kontroll over våpenet og setter skytteren istand 
til å foreta avtrekk samtidig med at det korrekte siktebildet opprettholdes. 

 • Våpnet plasseres godt inne i hånden. 
 • Tommelen og lillefinger skal ikke klemme rundt skjeftet. 
 • Klem rundt skjeftet med langfinger og ringfinger og press våpnet inn i hånden. 
 • Avtrekksfinger skal ligge parallelt med pistoløpet. 
 • Plassér midten av pekefingerens ytterste ledd på avtrekkeren. 
 • Øvrige deler av pekefingeren skal ikke berøre skjeftet. 
 • Grepet skal være fast, men ikke krampaktig. 
 • Grepet skal være likt fra skudd til skudd. 

Riktig grep gir korrekt siktebilde umiddelbart etter skuddløsning uten spesielle 
justeringer fra skytterens side.
Styrken i grepet må være tilstrekkelig for å forhindre at våpnet glir eller at grepet 
må endres under skyting. Stor spredning ved presisjonsskyting kan være forårsaket av 
at grepet er for krampaktig, prøv å løsne litt på grepsstyrken og se om det hjelper. 

Grepets styrke må holdes konstant fra skudd til skudd.
Variasjon i grepsstyrken medfører garantert større spredning i skuddbildet. I 
avfyringsfasen vil enhver forandring i grepsstyrken ha negativ innflytelse på siktebildet.
Grepet skal være behagelig, selv etter langvarig skyting. Er det ubehagelig fører det til 
krampe og muskeltretthet. 

For mye kraft i lillefingeren fører til at munningen senkes og man får lave skudd på skiven. 
For hardt press på ytterste tommelfingerledd medfører at skuddet forskyves i sideretning. 

Ta tørravtrekk med riktig grep og hold hele tiden et skarpt øye med kornet. Beveger dette seg i
avtrekksøyeblikket, må avtrekksfingerens posisjon justeres. Fortsett tørrtreningen til 
avtrekket kan gjennomføres uten at kornet beveger seg. 

Ved festing av grepet:
Ikke korriger med hodet eller håndledd for å finne riktig siktebildet, men vri våpnet 
inne i hånden med leding hånd i ønsket retning. 

Skytestilling

Skytteren må utvikle en stilling der kropp/pistol oppnår støtst mulig grad av ro. 
Muskulaturen brukes kun som stabilisator slik at en ikke belaster eller spenner
muskulaturen unødig. 

 • Stå med en vinkel på 45 grader vendt mot skiven. 
 • Føttene i normal hvilestilling, avstand mellom føttende som tilsvarer ca. skulderbredden.
 • Tyngden skal være likt fordeldt på begge bein. 
 • Hodet rett mot skiven, øynene skal se rett fram. 
 • Putt ledig hånd i lommen, eller hekt den fast i beltet eller lignende. 
 • Skuldre skal være avslappet og senket. 
 • Mage og setemuskler avslappet. 
 • Skytearm strak, håndledd og albu avstivet. 
 • Lett tyngdepunktjustering bakover når pistolen løftes, for å kompensere for vekt av løftet arm med våpen. 

Pekevinkel

 • Begynn i ca. 45 grader mot skiven. 
 • Lukk øynene og finn en stilling med god balanse. 
 • Stå avslappet og hev skytearmen opp etter den linjen som faller naturlig. 
 • Vri hodet mot skytehånden og vri håndleddet i stilling. 
 • Åpne øynene og se hvor hånden er i forhold til skiven. 
 • Bruk små forflytninger med føttene (start med bakre fot) til du ser at armen er i riktig posisjon i forhold til skiven. Juster aldri vinkelen med armen! 
 • Gjenta prosedyren fra pkt. 2 og se om det stemmer bedre nå. 
 • Gjenta med våpen. 
 • Når du har funnet korrekt vinkel, kritter du rundt foten. 
 • Feil skytestilling i forhold til skiven. Armen vil da flytte seg mot en stilling 
  som kjennes naturlig og resultatet er et treffbildet utenfor midten. 
 • Rett opp skytestillingen din som beskrevet over. Beveg alltid hele kroppen og ikke
  bare armen.

Sikting


Kornet skal ligge midt i skuret med like mye luft på hver side av kornet. Høyden på
kornet og skuret skal være den samme. Skiven skal fortone seg uklar, mens kornet skal 
være skarpt! Siktemiddelet skal ligge under det svarte på skiven. Dette kalles å sikte
"rullende".Sikteområdet bør ligge i femmer- eller sekserringen under svarten. Baksiktet 
justeres slik at skuddet treffer tieren. Det beste er å holde begge øyne åpne, men hvis 
dette er vanskelig bør man dekke til det ene øyet med en hvit lapp. Hvis man kniper igjen 
det ene øyet strammes musklene i ansiktet, og dessuten vil pupillen på sikteøyet utvide seg.
Dette vil igjen påvirke dybdeskarpheten. 

 

Kornet i gal posisjon.

Siktemidler er i feil posisjon i forhold til siktepunkt. 
Husk alltid å ha fokus på kornet FØR, UNDER og ETTER avfyringen! 

Pusteteknikk

En normal pustesyklus tar som regel 4-5 sekunder. Den består av ca. 1.5 sekunder 
innpust, ca. 1.5-2 sekunder utpust og ca. 1 sekunds pause. I den korte pausen er 
indre organer og kroppsdeler avspent,i ro og best egnet for skyting. 
Denne pausen blir ved sikting of avfyring forlenget til ca. 6-10 skunder. 

Normal pustesyklus  

Pustesyklus ved skyting. 
Maskimal tid til sikting og avfyring etter siste inn/utpust er ca. 6-10 sekunder,
så hold ikke pusten for lenge. Det er viktig at pusten flyter jevnt og at en ikke 
sikter så lenge at det oppstår oksygenmangel i lungene. Hvis så er tillfelle vil en 
hurtig merke:

 • Konsentrasjonssvikt 

 • Dårligere syn 

 • Koordinasjonsproblemer 

Før en hever våpnet tas noen dypere inn/ut åndedrag enn normalt.
Hev våpnet samtidig med at en puster inn.
Slipp nå så mye luft ut at trykket i lungene og i rommet er omtrent likt.
Avgi skuddet, slipp resten av luften ut og pust normalt. 

Konsentrasjon

 • Start med å planlegge hele skuddsekvensen. Se for deg blinken med treff i tieren.
 • Innta korrekt skytestilling og ta riktig grep. 
 • Tenk pusteteknikk, løft armen og fokusér på siktene. 

Når siktebildet er korrekt, skal du øke trykket på avtrekksfingeren. 
Skuddet SKAL komme som en overraskelse! 

 • Når skuddet er avfyrt, holder du fortsatt fokus på siktene mens avtrekkeren fremdeles holdes inne. Etter noen sekunder senker du våpnet rolig ned igjen. Går det for lang tid før skuddet kommer, tar du våpnet ned uten å skyte, og starter om igjen. Mange er flinke til å passe på å holde siktebildet riktig i åpningsfasen, men etterhvert som sekundene går og det nærmer seg skuddøyeblikket, glipper ofte konsentrasjonen om siktene fordi skytteren tenker mer på avtrekksbevegelsen. 

Dersom man begynner å tenke "nå må jeg snart trekke av", taper man sammtidig evnen til
å gjennomføre den intense konsentrasjonen om siktebildet som kreves. 

 • Selv om avtrekket er perfekt, vil skuddet bli dårlig dersom konsentrasjonen om siktebildet ikke opprettholdes. 

Skuddets presisjon er direkte proposjonalt med skytterens evne til å konsentrere seg om siktebildet.

Virkning av stimuli

 • Mat
  Man bør ikke spise store måltider de 1-2 timene før skyting. Førdøyelsesarbeidet pågår 
  i flere timer, og dette innebærer bl.a. øket blodtilførsel til magen og hjernen får 
  mindre blod.Dessuten øker pulsen og dette er uheldig for skytingen. 
 • Kaffe/te/tobakk
  Kaffe, te og tobakk har en stimulerende virkning på hjerte og muskler. Etter ca. 1 time 
  intrer en muskelvibrasjon og en uro i kroppen som øker 4-5 timer etter inntak. Man bør med 
  andre ord unngå disse stoffene i forbindelse med skyting. 
 • Alkohol, narkotika og doping
  Alkohol nedsetter koordinasjonsevnen. Presisjons- og vurderingsevnen blir nedsatt. 
  Alkohol er forbudt på alle skytebaner. Misbruk medfører bortvisning fra banen. 
  Narkotika av alle slag har en ødeleggende virkning på kroppen, det er forbudt å bruke 
  og å være i besittelse av og skal naturligvis aldri forekomme blant skyttere. 
  I konkurranse-sammenheng er narkotika og doping forbudt i skyting som i all annen idrett. 
 

Har du kommentarer til siden, send en mail til    

Copyright © 2002 [Modum Pistolklubb]. All rights reserved.
Revised: februar 20, 2003