Spørsmål og Svar


Kan alle begynne og skyte ?

Pistol skyting er både spennende og morsomt, og en flott hobby og idrett for menn og kvinner i alle aldre. Det er en utfordrende sport der du selv kan bestemme ambisjonsnivået. Ønsker du å begynne og skyte kan vi tilby gode treningsforhold og et godt miljø.

Hvordan begynner jeg?

For å søke om å bli medlem av Modum Pistolklubb går du til minidrett (NIF) og søker om medlemskap i Modum Pistolklubb . For nybegynnere vil det også være nødvendig med et nybegynnerkurs, dette er inkludert i klubbkontigenten.

Hvor gammel må jeg være?

Pistol skyting er ingen fysisk krevende idrett og passer derfor både for gammel og ung. Det er ingen øvre aldergrense for å begynne og skyte, men i følge loven må man minst være 21 år for å kunne kjøpe skytevåpen. Norges Skytterforbund har likevel et tilbud for alle ned til og med 12 år. Ungdom mellom 12 og 17 år kan skyte luftvåpen og få opplæring i dette gjennom de fleste skyteklubber. De kan også få opplæring i skyting med våpen i små kaliber, enten pistol eller rifle. Fra fylte 17 år kan alle konkurrere med våpen i grovere kaliber.

Hva om jeg er fysisk funksjonshemmet?

Et samarbeid mellom Norges Skytterforbund (NSF) og Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) forplikter Skytterforbundet til å opprette egne klasser for fysisk funksjonshemmede og integrere funksjonshemmede i sine aktiviteter. Norges Skytterforbund har per dags dato innført én klasse i pistolskyting og tre klasser i rifleskyting. MPK tar imot alle som ønsker og starte med pistolskyting uansett handikap, Det er bare og møte opp på en offisiell trening for og snakke med oss, eller du kan henvende deg via vår E-mail eller post adresse.

Finnes det flere former for pistolskyting?

Det finnes mange former for pistolskyting, og det finnes mange forskjellige typer pistoler du kan skyte med. De forskjellige formene for pistol skyting er delt inn etter forbund. I Norge i dag er det 7 forskjellige forbund som organiserer forskjellige typer pistol skyting og rifle skyting. MPK har medlemmer som skyter aktivt baneprogram samt felt. Men de fleste har det kun som en hobby.

Hva gjør jeg for å bli medlem?

Først kan du sende inn en medlemssøknad eller du kan møte opp på en offisiell trening. Etter og ha sendt inn søknaden for medlemskap, vil du etter hvert så sant medlemskapet ditt er godkjent motta innbetalingsblankett i posten. Etter å ha betalt medlemskontingent er du medlem i klubben vår. For nybegynnere vil det også være nødvendig med et nybegynnerkurs, dette ligger i klubbkontigenten.

Hva koster det pr år og være medlem hos dere ?

Hos oss er kontigenten fra 2016 på kr *475.- for senior skyttere, og for ungdom og junior kr 50.- kr. Nye skyttere må også igjennom et sikkerhetskurs, dette er lagt inn i kontigenten hos oss, og det dekker all kursmateriell. Vi har heller ikke noe kostnad for bane, våpenleie osv. Det eneste du som nybegynner må betale selv, er ammunisjon. 

* I tillegg kommer 375.- kr. (NSF tar 300 kr, mens Buskerud Skytterkrets tar 75.- pr medlem over 21 år)

Vi i Modum Pk anbefaler alle våre medlemmer å tegne en egen reiseforsikring, som dekker deg fullt ut. Forsikringen til NSF gjelder kun ved uansvarlighet hos arrangør osv. Du er da bedre dekket ved evnt en skade og/eller tyveri.

Har du kommentarer til siden, send en mail til    

Copyright © 2002 [Modum Pistolklubb]. All rights reserved.
Revised: februar 20, 2003